picture1
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 28 THỬA ĐẤT TẠI XÃ THANH VÂN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VĨNH YÊN

 


Số: 02/TB-ĐGTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


                      Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO

 ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

1.Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

2.Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên, số nhà 24, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 28 thửa đất ở với tổng diện tích 3.008 m2 khu Đồng Gò Xoan, thôn Nhân Mỹ, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Thông tin chi tiết về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước như sau:

STT

Khu vực, vị trí thửa đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

Tiền bán hồ sơ

( Đồng/ hồ sơ)

Tiền đặt trước

( Đồng/ hồ sơ)

Đồng/m2

Đồng/ thửa

I. Khu đồng Gò Xoan thôn Nhân Mỹ, xã Thanh Vân ( 28 thửa);

1

E 2

108

15.000.000

1.620.000.000

500.000

320.000.000

2

E3

108

15.000.000

1.620.000.000

500.000

320.000.000

3

E4

108

15.000.000

1.620.000.000

500.000

320.000.000

4

E5

108

15.000.000

1.620.000.000

500.000

320.000.000

5

E8

108

15.000.000

1.620.000.000

500.000

320.000.000

6

E9

108

15.000.000

1.620.000.000

500.000

320.000.000

7

E 10

108

15.000.000

1.620.000.000

500.000

320.000.000

8

E 11

108

15.000.000

1.620.000.000

500.000

320.000.000

9

E 12

108

15.000.000

1.620.000.000

500.000

320.000.000

10

B 11

108

8.000.000

864.000.000

500.000

170.000.000

11

B 17

108

8.000.000

864.000.000

500.000

170.000.000

12

B 18

108

8.000.000

864.000.000

500.000

170.000.000

13

B 19

108

8.000.000

864.000.000

500.000

170.000.000

14

C 16

108

8.000.000

864.000.000

500.000

170.000.000

15

C 33

108

8.000.000

864.000.000

500.000

170.000.000

16

C 34

108

8.000.000

864.000.000

500.000

170.000.000

17

D 7

108

8.000.000

864.000.000

500.000

170.000.000

18

D 18

108

8.000.000

864.000.000

500.000

170.000.000

19

A 67

100

10.000.000

1.000.000.000

500.000

170.000.000

20

A 68

100

10.000.000

1.000.000.000

500.000

170.000.000

21

E 44

108

8.000.000

864.000.000

500.000

170.000.000

22

E 17

108

15.000.000

1.620.000.000

500.000

320.000.000

23

E 18

108

15.000.000

1.620.000.000

500.000

320.000.000

24

E 19

108

15.000.000

1.620.000.000

500.000

320.000.000

25

E 20

108

15.000.000

1.620.000.000

500.000

320.000.000

26

E 22

108

15.000.000

1.620.000.000

500.000

320.000.000

27

E 23

108

15.000.000

1.620.000.000

500.000

320.000.000

28

E 24

108

15.000.000

1.620.000.000

500.000

320.000.000

 

Tổng

3.008

 

36.560.000.000

 

 

(Có bản sao bản đồ quy hoạch chi tiết kèm theo. Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiền bán hồ sơ đấu giá không hoàn lại, trừ trường hợp cuộc đấu không được tổ chức).

  1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân là người Việt Nam, không phân biệt nơi cư trú, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 27 tháng 01 năm 2023 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 16 tháng 02 năm 2023( thứ năm) tất cả các ngày làm việc trong tuần( Trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ,).

- Địa điểm: Tại UBND xã Thanh Vân, huyện Tam Dương và trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

  1. Xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 09 tháng 02 năm 2023 và ngày 10 tháng 02 năm 2023 (Trong giờ hành chính);

Địa điểm xem tài sản: Tại khu vực Gò Xoan thôn Nhân Mỹ, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và nhận phiếu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ba ngày liên tục trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Người tham gia đấu giá, vì lý do khách quan hoặc chủ quan, có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước bất cứ thời điểm nào sau khi đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải trước 16 giờ 30 phút ngày 17 tháng 02 năm 2023(thứ sáu);

- Cách thức nộp tiền đặt trước: Nộp trực tiếp vào một trong các tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên như sau:

+ Tài khoản số: 112600599999 tại Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Bình Xuyên.

+ Tài khoản số: 1039959999 tai Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Vĩnh Phúc;

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

Nội dung nộp tiền ghi rõ: Họ và tên CCCD của người tham gia đấu giá, và ghi nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lưu ý: Mỗi một hồ sơ tham gia đấu giá phải có 01 phiếu nộp tiền đặt trước tương ứng số tiền theo thông báo( không ghi số thửa tham gia đấu giá).

Thời gian nhận phiếu trả giá: Ngày 16 tháng 02 năm 2023 và ngày 17 tháng 02 năm 2023 tại UBND xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc( Trong giờ hành chính).

  1. Thời gian, địa điểm Công ty nhận phong bì phiếu trả giá: Phong bì phiếu trả giá gửi đến trụ sở Công ty trước 09 giờ 00 phút ngày ngày 20 tháng 02 năm 2023.

8.1 - Địa điểm nhận phong bì phiếu ( địa chỉ): Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên;

 Địa chỉ: Số nhà 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

8.2  Tại trụ sở UBND xã Thanh Vân: Thời gian, địa điểm Công ty nhận phong bì phiếu trả giá: Phong bì  phiếu trả giá gửi đến trụ sở UBND xã Thanh Vân trước 09 giờ 00 phút ngày ngày 20 tháng 02 năm 2023( thứ hai);

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trả giá gián tiếp, gửi qua đường bưu điện, 01 vòng duy nhất.
  2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên. Đơn vị tính 1.000 VNĐ.

11.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố kết quả đấu giá): Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 20 tháng 02 năm 2023 (Thứ hai) tại Hội trường UBND xã Thanh Vân huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

12.Thời gian địa điểm trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi cuộc đấu giá kết thúc. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên, ĐT: 02113861970/ 0912535999/ 0985545999/ 0362545999/ 0872535999/ 0838634888.        

                                                                                                                

*Nơi nhận:

- Cổng TT điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản;

- Công thông tin điện tử huyện Tam Dương, tỉnh VP;

- Báó Vĩnh Phúc đưa tin ngày 27/01/2023 & ngày 01/02/2023;

- Đài truyền thanh huyện Tam Dương;

- UBND xã Thanh Vân;

- Khách hàng;

- Lưu: VP Công ty.

* Niêm yết tại: Công ty ĐGHDVY;

- TT hành chính công huyện Tam Dương;

- UBND xã Thanh Vân Tại khu đất thực địa;

- Phòng TN & MT huyện Tam Dương.

 

 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VĨNH YÊN

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương

 

 

 

 fe19d23e5ee485badcf5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

ĐC: Sn 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại/Fax: 02113.861 9770

DĐ: 0912 535 999 - 0985 545 999 - 0362 545 999 - 0872 535 999 - 0838 634 888