picture1
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD 14 Ô ĐẤT Ở TẠI XÃ TRUNG MỸ, HUYỆN BÌNH XUYÊN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VĨNH YÊN

 


Số: 02/TB-ĐGTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


        Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

 ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

1.Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2.Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên, số nhà 24, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 14 ô đất với tổng diện tích: 1.443m2 khu đất dịch vụ, đất giãn dân, đất tái định cư và đấu giá QSD đất tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc gồm các nội dung sau: Thông tin chi tiết về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước như sau:

STT

Ký hiệu Ô đất theo bản đồ QH

Diện tích
(m2/ô)

Giá khởi điểm

Tiền hồ sơ

(đồng/hs)

Tiền đặt trước (đồng/hs)

(đồng/m2)

(đồng/ô)

1

GD5 16

100

5.000.000

500.000.000

200.000

100.000.000

2

GD5  17

100

5.000.000

500.000.000

200.000

100.000.000

3

GD5  18

100

5.000.000

500.000.000

200.000

100.000.000

4

GD5  19

100

5.000.000

500.000.000

200.000

100.000.000

5

GD5  20

100

5.000.000

500.000.000

200.000

100.000.000

6

GD5  21

100

5.000.000

500.000.000

200.000

100.000.000

7

GD5  22

100

5.000.000

500.000.000

200.000

100.000.000

8

GD5  23

100

5.000.000

500.000.000

200.000

100.000.000

9

GD5  24

100

5.000.000

500.000.000

200.000

100.000.000

10

GD5  25

100

5.000.000

500.000.000

200.000

100.000.000

11

GD5  26

100

5.000.000

500.000.000

200.000

100.000.000

12

GD5  27

100

5.000.000

500.000.000

200.000

100.000.000

13

GD5  28

140

5.000.000

700.000.000

500.000

140.000.000

14

ĐG1  03

103

10.000.000

1.030.000.000

500.000

200.000.000

Tổng cộng

1.443

 

7.730.000.000

 

 

(Có bản sao bản đồ quy hoạch chi tiết kèm theo. Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiền bán hồ sơ đấu giá không hoàn lại, trừ trường hợp cuộc đấu không được tổ chức).

  1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân là người Việt Nam, không phân biệt nơi cư trú, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 03 tháng 02 năm 2023 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 02 năm 2023( thứ năm) tất cả các ngày làm việc trong tuần( Trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ,).

- Địa điểm: Tại UBND xã Trung Mỹ và trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

  1. Xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 16 tháng 02 năm 2023 và ngày 17 tháng 02 năm 2023 (Trong giờ hành chính);

Địa điểm xem tài sản: Tại khu đất dịch vụ, đất giãn dân, đất tái định cư và đấu giá QSD đất tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và nhận phiếu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ba ngày liên tục trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Người tham gia đấu giá, vì lý do khách quan hoặc chủ quan, có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước bất cứ thời điểm nào sau khi đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải trước 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 02 năm 2023(thứ sáu);

- Cách thức nộp tiền đặt trước: Nộp trực tiếp vào một trong các tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên như sau:

+ Tài khoản số: 112600599999 tại Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Bình Xuyên.

+ Tài khoản số: 1039959999 tai Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Vĩnh Phúc;

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

Nội dung nộp tiền ghi rõ: Họ và tên, số CCCD của người tham gia đấu giá, và ghi nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lưu ý: Mỗi một hồ sơ tham gia đấu giá phải có 01 phiếu nộp tiền đặt trước tương ứng số tiền theo thông báo(Không nộp gộp, không ghi số thửa tham gia đấu giá).

Thời gian nhận phiếu trả giá: Ngày 23 tháng 02 năm 2023 và ngày 24 tháng 02 năm 2023 tại UBND xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc( Trong giờ hành chính).

  1. Thời gian, địa điểm Công ty nhận phong bì phiếu trả giá: Phong bì phiếu trả giá gửi đến trụ sở Công ty trước 09 giờ 00 phút ngày ngày 27 tháng 02 năm 2023.

- Địa điểm nhận phong bì phiếu ( địa chỉ): Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên;

 Địa chỉ: Số nhà 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trả giá gián tiếp, gửi qua đường bưu điện, 01 vòng duy nhất.
  2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên; Đơn vị tính đồng/m2;

11.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố kết quả đấu giá): Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 27 tháng 02 năm 2023 (Thứ hai) tại Hội trường UBND xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên, ĐT: 02113861970/ 0912535999/ 0985545999/ 0362545999/ 0872535999/ 0838634888.        

                                                                                                               

*Nơi nhận:

- Cổng TT điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản;

- Công thông tin điện tử huyện Bình Xuyên, tỉnh VP;

- Báo TTVH(TT xã Việt Nam) đưa tin ngày 03/02/2023 & ngày 08/02/2023;

- Đài truyền thanh huyện Bình Xuyên;

- UBND xã Trung Mỹ;

- Khách hàng;

- Lưu: VP Công ty.

* Niêm yết tại: Công ty ĐGHDVY;

- TT hành chính công huyện Bình Xuyên;

- UBND xã Trung Mỹ; Tại khu đất thực địa;

- Phòng TN & MT huyện Bình Xuyên.

;

 

 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VĨNH YÊN

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương

 

 

 

 

 

 9805a7c2d0990ac75388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

ĐC: Sn 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại/Fax: 02113.861 9770

DĐ: 0912 535 999 - 0985 545 999 - 0362 545 999 - 0872 535 999 - 0838 634 888