picture1
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 05 XÃ HUYỆN YÊN LẠC

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VĨNH YÊN

 


Số: 27/TB-ĐGTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


                         Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

 ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

1.Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

2.Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên, số nhà 24, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. 3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 13 Ô đất tổng diện tích 840 m2 tại các xã Nguyệt Đức, xã Trung Nguyên; xã Hồng Châu; xã Đồng Văn, xã Yên; Đồng; huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Thông tin chi tiết về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước như sau:

STT

Khu vực,vị trí, ký hiệu thửa đất( ô đất) đấu giá QSD đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

Tiền bán hồ sơ
( Đồng/ hồ sơ)

Tiền đặt trước
( Đồng/ hồ sơ)

đông/ m2

đồng /Ô

I

Tại xứ đồng Chăn nuôi cũ làng Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc( 02 ô);

1

A 29

99,5

17.000.000

1.691.500.000

500.000

300.000.000

2

B 04

156,3

7.000.000

1.094.100.000

500.000

200.000.000

II

Tại khu vực B1, thôn Ngọc Đường, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc( 01 Ô);

1

A 11

125

5,500.000

687.500.000

500.000

120.000.000

III

Tại thôn Tân Nguyên, xã Trung Nguyên,  huyện Yên Lạc( 01 Ô);

1

A 2

145,1

10.000.000

1.451.000.000

500.000

280.000.000

IV

Tại khu vực đồng Cơ Khí, làng Báo Văn, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc( 05 Ô);

1

ĐG. 01

133,4

12.000.000

1.600.800.000

500.000

300.000.000

2

ĐG. 02

147,6

8.000.000

1.180.800.000

500.000

220.000.000

3

ĐG. 08

158,2

8.000.000

1.265.600.000

500.000

240.000.000

4

ĐG.09

160,0

8.000.000

1.280.000.000

500.000

240.000.000

5

ĐG.25

191,9

6.000.000

1.151.400.000

500.000

220.000.000

V

Tại xã Yên Đồng

V.1

Khu đất dịch vụ, đấu giá QSD đất (đất ở) tại Chợ trung tâm xã Yên Đồng( 01 Ô);

1

Ô đất số A 2.17

85

7.500.000

637.500.000

500.000

120.000.000

V.2

Khu đất đấu giá QSD đất khu đồng Chuôn Giếng, xã Yên Đồng( 03Ô);

2

Ô đất số A 15

150

2.100.000

315.000.000

200.000

60.000.000

3

Ô đất số 16

150

2.100.000

315.000.000

200.000

60.000.000

4

Ô đất số 29

138

2.100.000

289.800.000

200.000

50.000.000

Tổng cộng

1.840

 

12.960.000.000

  

(Có bản sao bản đồ quy hoạch chi tiết kèm theo. Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiền bán hồ sơ đấu giá không hoàn lại, trừ trường hợp cuộc đấu không được tổ chức).

  1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân là người Việt Nam, không phân biệt nơi cư trú, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 14 tháng 11 năm 2022 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 02 tháng 12 năm 2022  ( thứ sáu) tất cả các ngày làm việc trong tuần( Trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ,).

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

  1. Xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 24 tháng 11 năm 2022 và ngày 25 tháng 11 năm 2022 (Trong giờ hành chính);

Địa điểm xem tài sản: Tại xứ đồng Chăn nuôi cũ làng Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc; Tại khu vực B1, thôn Ngọc Đường, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc; Tại thôn Tân Nguyên, xã Trung Nguyên,  huyện Yên Lạc Tại khu vực đồng Cơ Khí, làng Báo Văn, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc; Khu đất dịch vụ, đấu giá QSD đất (đất ở) tại Chợ trung tâm xã Yên Đồng& Khu đất đấu giá QSD đất khu đồng Chuôn Giếng, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc,  tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và nhận phiếu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ba ngày liên tục trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Người tham gia đấu giá, vì lý do khách quan hoặc chủ quan, có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước bất cứ thời điểm nào sau khi đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải trước 16 giờ 30 phút ngày 02 tháng 12 năm 2022(thứ sáu);

- Cách thức nộp tiền đặt trước: Nộp trực tiếp vào một trong các tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên như sau:

+ Tài khoản số: 2803238689999 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Yên Lạc – Vĩnh Phúc II.

+ Tài khoản số: 112600599999 tại Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Bình Xuyên.

Nội dung nộp tiền ghi rõ: Họ và tên, số CMND hoặc CCCD của người tham gia đấu giá, và ghi nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại huyện Yên Yạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lưu ý: Mỗi một hồ sơ tham gia đấu giá phải có 01 phiếu nộp tiền đặt trước tương ứng số tiền theo thông báo( không ghi số ô tham gia đấu giá).

Thời gian nhận phiếu trả giá: Ngày 01 tháng 12 năm 2022 và ngày 02 tháng 12 năm 2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên; Địa chỉ: Số nhà 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc( Trong giờ hành chính).

  1. Thời gian, địa điểm Công ty nhận phong bì phiếu trả giá: Phong bì phiếu trả giá gửi đến trụ sở Công ty trước 09 giờ 00 phút ngày ngày 05 tháng 12 năm 2022.

- Địa điểm nhận phong bì phiếu ( địa chỉ): Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên;

 Địa chỉ: Số nhà 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trả giá gián tiếp, gửi qua đường bưu điện, 01 vòng duy nhất.
  2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên cho tổng tài sản;Đơn vị tính: 1.000VND/ tài sản.

11.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố kết quả đấu giá): Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 05 tháng 12 năm 2022 (Thứ  hai) tại Trung tâm văn hóa huyện Yên Yạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Thời gian địa điểm trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: trong 03 ngày làm việc kể từ khi cuộc đấu giá kết thúc.Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên, ĐT: 02113861970/ 0912535999/ 0985545999/ 0362545999/ 0872535999/ 0838634888.

                                                                                                     

*Nơi nhận:

- Cổng TT điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản;

- Công thông tin điện tử huyện Yên Lạc, tỉnh VP;

- BáoPLVN đưa tin ngày 14/11/2022 & 17/112022;

- Đài truyền thanh huyện Yên Lạc;

- UBND xã Nguyệt Đức;

-UBND xã Trung Nguyên;

-UBND xã Hồng Châu;

-UBND xã Đồng Văn;

-UBND xã Yên Đồng;

- Ban bồi thường GPMB & PTQĐ huyện Yên Lạc.

- Khách hàng;

- Lưu: VP Công ty.

* Niêm yết tại:

 -Công ty ĐGHDVY;

- TT hành chính công huyện Yên Lạc;

 - UBND xã Nguyệt Đức;

-UBND xã Trung Nguyên;

-UBND xã Hồng Châu;

-UBND xã Đồng Văn;

-UBND xa Yên Đồng;

; Tại khu đất thực địa;Ban bồi thường GPMB & PTQĐ huyện Yên Lạc.

;

 

 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VĨNH YÊN

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương

 

 

 

 

 

 b3883a5f890b5055091a

 

 867c649ad7ce0e9057dfg6228c9c07a94a3cafa85

 

 23e54e5cfd0824567d191daeb1460212db4c8203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

ĐC: Sn 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại/Fax: 02113.861 9770

DĐ: 0912 535 999 - 0985 545 999 - 0362 545 999 - 0872 535 999 - 0838 634 888