picture1
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 42 Ô NGỌC THANH - PHÚC YÊN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VĨNH YÊN

 


Số: 28/TB-ĐGTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


                      Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

 ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

1.Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2.Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên, số nhà 24, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 42 thửa đất với tổng diện tích 10.795,0 m2 đất ở tại khu đất tái định cư, dịch vụ và đấu giá QSD đất xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.Thông tin chi tiết về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước như sau:

STT

Khu vực, vị trí thửa đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

Tiền bán hồ sơ

( Đồng/ hồ sơ)

Tiền đặt trước

( Đồng/ hồ sơ)

Đồng/m2

Đồng/ thửa

I. Khu đất tái định cư, dịch vụ và đấu giá QSD đất xã Ngọc Thanh( 42 thửa);

1

F1

348,8

6.000.000

2.092.800.000

500.000

400.000.000

2

F2

318,3

5.000.000

1.591.500.000

500.000

300.000.000

3

F3

318,3

5.000.000

1.591.500.000

500.000

300.000.000

4

F4

318,3

5.000.000

1.591.500.000

500.000

300.000.000

5

F5

318,3

5.000.000

1.591.500.000

500.000

300.000.000

6

F6

175,5

6.000.000

1.053.000.000

500.000

200.000.000

7

F7

280,5

6.000.000

1.683.000.000

500.000

300.000.000

8

F8

274,3

5.000.000

1.371.500.000

500.000

200.000.000

9

F9

274,3

5.000.000

1.371.500.000

500.000

200.000.000

10

F10

274,3

5.000.000

1.371.500.000

500.000

200.000.000

11

F11

274,3

5.000.000

1.371.500.000

500.000

200.000.000

12

F12

174,8

6.000.000

1.048.800.000

500.000

200.000.000

13

E1

304

6.000.000

1.824.000.000

500.000

300.000.000

14

E2

364,3

5.000.000

1.821.500.000

500.000

300.000.000

15

E3

364,3

5.000.000

1.821.500.000

500.000

300.000.000

16

E4

175,0

6.000.000

1.050.000.000

500.000

200.000.000

17

G1

352,0

6.000.000

2.112.000.000

500.000

400.000.000

18

G4

363,6

6.000.000

2.181.600.000

500.000

400.000.000

19

G5

361,0

6.000.000

2.166.000.000

500.000

400.000.000

20

C1

121,3

6.000.000

727.800.000

500.000

140.000.000

21

C2

151,4

6.000.000

908.400.000

500.000

140.000.000

22

C3

162,1

6.000.000

972.600.000

500.000

140.000.000

23

C4

172,7

6.000.000

1.036.200.000

500.000

200.000.000

24

C5

183,4

6.000.000

1.100.400.000

500.000

200.000.000

25

C6

194,1

6.000.000

1.164.600.000

500.000

200.000.000

26

C7

204,7

6.000.000

1.228.200.000

500.000

200.000.000

27

C8

215,5

6.000.000

1.293.000.000

500.000

200.000.000

28

C9

226,2

6.000.000

1.357.200.000

500.000

200.000.000

29

C10

236,8

6.000.000

1.420.800.000

500.000

200.000.000

30

C11

280,0

6.000.000

1.680.000.000

500.000

300.000.000

31

C12

218,4

6.000.000

1.310.400.000

500.000

200.000.000

32

C13

189,0

6.000.000

1.134.000.000

500.000

200.000.000

33

C14

220,0

6.000.000

1.320.000.000

500.000

200.000.000

34

C15

157,5

6.000.000

945.000.000

500.000

140.000.000

35

H1

200,0

4.000.000

800.000.000

500.000

140.000.000

36

H2

200,0

5.000.000

1.000.000.000

500.000

200.000.000

37

H3

200,0

5.000.000

1.000.000.000

500.000

200.000.000

38

H4

192,0

6.000.000

1.152.000.000

500.000

200.000.000

39

H5

400,0

4.000.000

1.600.000.000

500.000

300.000.000

40

H6

400,0

4.000.000

1.600.000.000

500.000

300.000.000

41

H7

420,0

4.000.000

1.680.000.000

500.000

300.000.000

42

A10

215,7

8.000.000

1.725.600.000

500.000

300.000.000

Tổng

10.795,0

 

58.862.400.000

 

 

(Có bản sao bản đồ quy hoạch chi tiết kèm theo. Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiền bán hồ sơ đấu giá không hoàn lại, trừ trường hợp cuộc đấu không được tổ chức).

  1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân là người Việt Nam, không phân biệt nơi cư trú, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 17 tháng 11 năm 2022 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 năm 2022( thứ năm ) tất cả các ngày làm việc trong tuần( Trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ,).

- Địa điểm: Tại UBND xã Ngọc Thanh và trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

  1. Xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 01 tháng 12 năm 2022 và ngày 02 tháng 12 năm 2022 (Trong giờ hành chính);

Địa điểm xem tài sản: Tại khu đất tái định cư, dịch vụ và đấu giá QSD đất xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và nhận phiếu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ba ngày liên tục trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Người tham gia đấu giá, vì lý do khách quan hoặc chủ quan, có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước bất cứ thời điểm nào sau khi đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải trước 16 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12 năm 2022(thứ sáu);

- Cách thức nộp tiền đặt trước: Nộp trực tiếp vào một trong các tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên như sau:

+ Tài khoản số: 112600599999 tại Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Bình Xuyên.

+ Tài khoản số: 1039959999 tai Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Vĩnh Phúc;

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

Nội dung nộp tiền ghi rõ: Họ và tên, số CMND hoặc CCCD của người tham gia đấu giá, và ghi nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại UBND xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lưu ý: Mỗi một hồ sơ tham gia đấu giá phải có 01 phiếu nộp tiền đặt trước tương ứng số tiền theo thông báo( không ghi số thửa tham gia đấu giá).

Thời gian nhận phiếu trả giá: Ngày 15 tháng 12 năm 2022 và ngày 16 tháng 12 năm 2022 tại UBND xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc( Trong giờ hành chính).

  1. Thời gian, địa điểm Công ty nhận phong bì phiếu trả giá: Phong bì phiếu trả giá gửi đến trụ sở Công ty trước 09 giờ 00 phút ngày ngày 19 tháng 12 năm 2022.

- Địa điểm nhận phong bì phiếu ( địa chỉ): Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên;

 Địa chỉ: Số nhà 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trả giá gián tiếp, gửi qua đường bưu điện, 01 vòng duy nhất.
  2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên; Giá trả đồng/m2 (đồng trên mét vuông), được làm tròn 1.000 VNĐ.

11.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố kết quả đấu giá): Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12 năm 2022 (Thứ hai) tại Hội trường UBND xã ngọc Thanh. Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

12.Thời gian địa điểm trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi cuộc đấu giá kết thúc.Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên, ĐT: 02113861970/ 0912535999/ 0985545999/ 0362545999/ 0872535999/ 0838634888.        

                                                                                                                

*Nơi nhận:

- Cổng TT điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản;

- Công thông tin điện tử TP Phúc yên, tỉnh VP;

- Báo PLVN đưa tin ngày 21/11/2022 & ngày 24/11/2022;

- Đài truyền thanh TP Phúc Yên;

- UBND xã ngọc Thanh;

- Khách hàng;

- Lưu: VP Công ty.

* Niêm yết tại: Công ty ĐGHDVY;

- TT hành chính TP Phúc Yên;

- UBND xã Ngọc Thanh; Tại khu đất thực địa;

- Phòng TN & MT thành phố Phúc Yên.

;

 

 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VĨNH YÊN

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương

 

 

 

 

 

 095afc0245569c08c547_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

ĐC: Sn 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại/Fax: 02113.861 9770

DĐ: 0912 535 999 - 0985 545 999 - 0362 545 999 - 0872 535 999 - 0838 634 888