picture1
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TUÂN CHÍNH

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VĨNH YÊN

 

Số: 25/TB-ĐGTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                         Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

 ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

  1.  Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
  2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên, số nhà 24, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 05 thửa đất với tổng diện tích 748 m2 khu đất giãn dân, đất đấu giá QSD đất tại khu vực chợ Vòng và vùng phụ cận, xã Tuân Chính huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Thông tin chi tiết về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước như sau:

STT

Ký hiệu vị trí  thửa đất đấu giá

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

Tiền bán hồ sơ

( Đồng/ hồ sơ)

Tiền đặt trước

( Đồng/ thửa)

Đồng/m2

Đồng/thửa

I  Khu vực chợ Vòng và vùng phụ cận, xã Tuân Chính  ( 05 thửa);

1

Thửa đất số K23

145,0

8.000.000

1.160.000.000

500.000

220.000.000

2

Thửa đất số K24

150,0

8.000.000

1.200.000.000

500.000

220.000.000

3

Thửa đất số K25

147,0

8.000.000

1.176.000.000

500.000

220.000.000

4

Thửa đất số K26

142,0

8.000.000

1.136.000.000

500.000

220.000.000

5

Thửa đất số K27

164,0

9.600.000

1.574.400.000

500.000

300.000.000

 

Tổng

748,0

 

6.246.400.000

 

 

(Có bản sao bản đồ quy hoạch chi tiết kèm theo. Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiền bán hồ sơ đấu giá không hoàn lại, trừ trường hợp cuộc đấu không được tổ chức).

  1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân là người Việt Nam, không phân biệt nơi cư trú, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian:Từ ngày 03 tháng 11 năm 2022 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 11 năm 2022 tất cả các ngày làm việc trong tuần( Trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ,).

- Địa điểm: Tại UBND xã Tuân Chính và trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

  1. Xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 17 tháng 11 năm 2022 và ngày 18 tháng 11 năm 2022 (Trong giờ hành chính);

Địa điểm xem tài sản: Khu đất giãn dân, đất đấu giá QSD đất tại khu vực chợ Vòng và vùng phụ cận, xã Tuân Chính  huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và nhận phiếu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ba ngày liên tục trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Người tham gia đấu giá, vì lý do khách quan hoặc chủ quan, có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước bất cứ thời điểm nào sau khi đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải trước 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2022(thứ sáu);

- Cách thức nộp tiền đặt trước: Nộp trực tiếp vào một trong các tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên như sau:

+ Tài khoản số: 112600599999 tại Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Bình Xuyên.

+ Tài khoản số: 1039959999 tai Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Vĩnh Phúc;

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

Nội dung nộp tiền ghi rõ: Họ và tên, số CMND hoặc CCCD của người tham gia đấu giá, và ghi nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại xã Tuân chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lưu ý: Mỗi một hồ sơ tham gia đấu giá phải có 01 phiếu nộp tiền đặt trước tương ứng số tiền theo thông báo( không ghi số thửa tham gia đấu giá).

Thời gian nhận phiếu trả giá: Ngày 24 tháng 11 năm 2022 và ngày 25 tháng 11 năm 2022 tại UBND xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vinh Phúc( Trong giờ hành chính).

  1. Thời gian, địa điểm Công ty nhận phong bì phiếu trả giá: Phong bì phiếu trả giá gửi đến trụ sở Công ty trước 09 giờ 00 phút ngày ngày 28 tháng 11 năm 2022.

- Địa điểm nhận phiếu ( địa chỉ): Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên;

 Địa chỉ: Số nhà 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trả giá gián tiếp gửi qua đường bưu điện 01 vòng duy nhất.
  2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên;

11.Giá trả được làm tròn 1.000 VNĐ;

12.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố kết quả đấu giá): Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11 năm 2022 (Thứ hai) tại Hội trường UBND xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

13.Thời gian địa điểm trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi cuộc đấu giá kết thúc.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên, ĐT: 02113861970/ 0912535999/ 0985545999/ 0362545999/ 0872535999/ 0838634888.

 

*Nơi nhận:

- Cổng TT điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản;

- Công thông tin điện tử huyện Vĩnh Tường, tỉnh VP;

- Báo PLVN đưa tin ngày 04/11/2022 & 09/11/2022;

- Đài truyền thanh huyện Vĩnh Tường;

- UBND xã Tuân Chính;

- Khách hàng;

- Lưu: VP Công ty.

* Niêm yết tại:

- TT hành chính công huyện Vĩnh Tường;

- UBND xã Tuân Chính;

- Phòng TN & MT huyện Vĩnh Tường;

- Tại khu đất thực địa:;

- Công ty ĐGHDVY.

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VĨNH YÊN

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 187618280165d83b8174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

ĐC: Sn 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại/Fax: 02113.861 9770

DĐ: 0912 535 999 - 0985 545 999 - 0362 545 999 - 0872 535 999 - 0838 634 888