picture1
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO VIETCOMBANK VĨNH PHÚC

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VĨNH YÊN

 

Số: 26.2/TB- ĐGTS                                            

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

 


Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 01 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

 

 

 Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - CN Vĩnh Phúc (VIETCOMBANK VĨNH PHÚC);

Địa chỉ: Số 392A. Đường Mê Linh, phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên, số nhà 24, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 1. Tài sản bán đấu giá và giá khởi điểm gồm:

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

* Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 264;                             Tờ bản đồ: 26;

Tương ứng với Thửa đất B30; Tờ bản đồ QH;

- Địa chỉ: KDC giãn dân và CBCNV tại khu vực Đồng Hin, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

- Diện tích đất: 169m2 (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín mét vuông)

- Hình thức sử dụng:   Sử dụng riêng;

                                       Sử dụng chung: 0 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CR 854689 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 21 tháng 08 năm 2019 cho bà Quách Thị Thúy Chinh.

+ Hiện trạng tài sản: Đất chưa xây dựng.

(Tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tiền vay của  bà Quách Thị Thúy Chinh theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 19BL/BĐS /591 ngày 11/09/2019 ; Địa chỉ: KDC giãn dân và CBCNV tại khu vực Đồng Hin, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

(Văn bản thỏa thuận về việc xử lý tà sản thế chấp và bàn giao tài sản ngày 02 tháng 11 năm 2022 - đính kèm);

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là:

Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản là: 1.881.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm tám mươi mốt triệu đồng).

Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế phí, lệ phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế,phí và lệ phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

 

 1. Nguồn gốc pháp lý tài sản:

Quyết định về việc xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ của bà Quách Thị Thúy Chinh. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 19BL/BĐS /591 ngày 11/09/2019 ; Địa chỉ: KDC giãn dân và CBCNV tại khu vực Đồng Hin, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc bị Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - CN Vĩnh Phúc  xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ và đề nghị tổ chức bán đấu giá theo Quyết định số 05/QĐ –VPH -KHBL ngày 06 tháng 01 năm 2023 của giám đốc Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Phúc.

 1. Tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản; Thời gian xem tài sản; Địa điểm bán hồ sơ.

            3.1 Tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản:

            - Từ ngày 13 tháng 01 năm 2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 07 tháng 02 năm 2023 ( Trong giờ hành chính trừ thứ bảy và chủ nhật, ngày lễ).

3.2 Thời gian xem tài sản: Trong 02 ngày: ngày 02 tháng 02 năm 2023 & ngày 03 tháng 02 năm 2023 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại khu đất thưc địa nơi có tài sản đấu giá; địa chỉ: KDC giãn dân và CBCNV tại khu vực Đồng Hin, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

3.3 Địa điểm bán hồ sơ:

- Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên; Địa chỉ: Số nhà 24 đường Ngô Quyền- Phường Ngô Quyền- Thành phố Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc.

 1. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước: 350.000.000đồng/ hồ sơ( Bằng chữ:Ba trăm năm mươi triệu đồng trên một hồ sơ);

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/ hồ sơ ( Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ); Tiền hồ sơ tham gia đấu giá không hoàn lại (Trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức).

 1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ba ngày liên tục trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Người tham gia đấu giá, vì lý do khách quan hoặc chủ quan, có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước bất cứ thời điểm nào sau khi đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải trước 16 giờ 30 phút ngày 09 tháng 02 năm 2023(thứ năm);

- Cách thức nộp tiền đặt trước: Nộp trực tiếp vào một trong các tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên như sau:

+ Tài khoản số: 112600599999 tại Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Bình Xuyên;

+ Tài khoản số: 42510002289999 tại Ngân hàng đầu tư phát triền Việt Nam,Chi nhánh Vĩnh Phúc;

+ Tài khoản số: 1039959999 tai Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

 1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Chấp nhận giá khởi điểm đăng ký mua tài sản.
 2. Hình thức đấu giá tài sản: Bỏ phiếu gián tiếp qua đường Bưu điện(trả giá trước) 01 vòng duy nhất.
 3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên cho tổng tài sản;

Đơn vị tính: 1.000VND/ tài sản.

 1. Thời gian, địa điểm nhận phong bì phiếu trả giá:

- Thời gian: Hạn cuối nhận phong bì phiếu trả giá 09 giờ 00 phút ngày 10 tháng 02 năm 2023 (Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 vòng qua đường bưu điện theo phương thức trả giá lên. Người tham gia đấu giá bỏ phiếu gián tiếp 01 lần trước thời điểm mở cuộc đấu giá; Phiếu giá bắt buộc phải gửi qua đường bưu điện trong thời gian qui định theo thông báo và Quy chế đấu giá).

- Địa điểm nhận phiếu phong bì phiếu giá ( địa chỉ): Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên; Địa chỉ: Số nhà 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá( công bố kết quả):

Dự kiến đấu giá vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 02 năm 2023 (Thứ sáu). Tại hội trường UBND phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 1. Thời gian địa điểm trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá:

Trong giờ hành chính trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, tại  trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên; Địa chỉ: Số nhà 24 đường Ngô Quyền- Phường Ngô Quyền- Thành phố Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên Số 24, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.ĐT: 02113861970/ 0912535999 / 0985545999/ 0362545999 / 0872535999/ 0838634888.Kính mời các cá nhân có nhu cầu đến xem tài sản, đăng ký và tham gia đấu giá.

 

*Nơi nhận:

- Cổng TT điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản;

- Website  của ngân hàng Vietcombank;

- Đăng báo Pháp Luật Việt Nam; ngày 14/01/2023 & 26/01/2023;                                                     

- Truyền hình Vĩnh Phúc đưa tin;

- UBND phường Đồng Tâm;

- Bà Quách Thị Thúy Chinh;

 *Niêm yết tại:

- Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên;

 -Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc;

- UBND phường Đồng Tâm;

. Nơi có tài sản ;

- Lưu VT,HS:                                                                                              

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VĨNH YÊN

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương

 

                                                                                 

                       

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

ĐC: Sn 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại/Fax: 02113.861 9770

DĐ: 0912 535 999 - 0985 545 999 - 0362 545 999 - 0872 535 999 - 0838 634 888