picture1
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VĨNH YÊN

 

Số: 23.2/TB- ĐGTS                                            

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

 


Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 01 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

 

 

            Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

 1. Tài sản bán đấu giá và giá khởi điểm:

* Tài sản bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng diện tích 224,3m2 đất (trong đó: có 100m2 đất ở và 124,3m2 đất trồng cây lâu năm sử dụng đến ngày 15/10/2043) thửa số 516, tờ bản đồ 24 cùng ngôi nhà (03 tầng + 01 tum) đang xây dựng tại TDP Thanh Giã, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CP 901154 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh phúc cấp ngày 17/12/2018 đứng tên ông Nguyễn Ngọc Ninh và bà Nguyễn Thị Thuyết (Tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Xuyên bị kê biên để đảm bảo thi hành án).

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 6.294.872.000 đồng

(Bằng chữ: Sáu tỷ,hai trăm chín mươi tư triệu, tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế phí, lệ phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế,phí và lệ phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

 1. Nguồn gốc pháp lý tài sản:

Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đảm bảo thi hành án kê biên, xử ký Tài sản của ông Nguyễn Ngọc Ninh và bà Nguyễn Thị Thuyết. Hợp đồng thế chấp số 19.35.0149/2019/HĐTC ngày 24 tháng 7 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ xung hợp đồng); địa chỉ: TDP Thanh Giã phường Khai Quang. Thành phố Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Yên,  tỉnh Vĩnh Phúc kê biên để đảm bảo thi hành án và đề nghị tổ chức bán đấu giá theo Quyết định số 45/QĐ – CCTHADS  ngày 14 tháng 04 năm 2022 của Chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc & Quyết định giảm giá tài sản số: 05/QĐ – CCTHADS Vĩnh Yên ngày 16 tháng 01 năm 2023 đính kèm).

 1. Tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản; Thời gian xem tài sản; Địa điểm bán hồ sơ.

            3.1 Tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản:

            - Từ ngày 17 tháng 01 năm 2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 02 năm 2023( Trong giờ hành chính trừ thứ bảy và chủ nhật, ngày lễ).

3.2 Thời gian xem tài sản: trong 02 ngày: ngày 16 tháng 02 năm 2023 & ngày 17 tháng 02 năm 2023 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại khu đất thưc địa nơi có tài sản đấu giá; địa chỉ: TDP Thanh Giã phường Khai Quang. Thành phố Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

3.3 Địa điểm bán hồ sơ:

- Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên; Địa chỉ: Số nhà 24 đường Ngô Quyền- Phường Ngô Quyền- Thành phố Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc.

 1. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước: 1.000.000.000đồng/ hồ sơ( Bằng chữ: Một tỷ, đồng trên một hồ sơ);

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/ hồ sơ ( Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ); Tiền hồ sơ tham gia đấu giá không hoàn lại (Trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức).

 1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ba ngày liên tục trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Người tham gia đấu giá, vì lý do khách quan hoặc chủ quan, có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước bất cứ thời điểm nào sau khi đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải trước 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 02 năm 2023(thứ tư);

- Cách thức nộp tiền đặt trước: Nộp trực tiếp vào một trong các tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên như sau:

+ Tài khoản số: 112600599999 tại Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Bình Xuyên;

+ Tài khoản số: 42510002289999 tại Ngân hàng đầu tư phát triền Việt Nam,Chi nhánh Vĩnh Phúc;

+ Tài khoản số: 1039959999 tai Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

 1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Chấp nhận giá khởi điểm đăng ký mua tài sản.
 2. Hình thức đấu giá tài sản: Bỏ phiếu gián tiếp qua đường Bưu điện(trả giá trước) 01 vòng duy nhất.
 3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên cho tổng tài sản;

Đơn vị tính: 1.000VND/ tài sản.

 1. Thời gian, địa điểm nhận phong bì phiếu trả giá:

-Thời gian: Hạn cuối nhận phong bì phiếu trả giá 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 02 năm 2023 (Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 vòng qua đường bưu điện theo phương thức trả giá lên. Người tham gia đấu giá bỏ phiếu gián tiếp 01 lần trước thời điểm mở cuộc đấu giá; Phiếu giá bắt buộc phải gửi qua đường bưu điện trong thời gian qui định theo thông báo và Quy chế đấu giá).

- Địa điểm nhận phiếu phong bì phiếu giá ( địa chỉ): Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên; Địa chỉ: Số nhà 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá( công bố kết quả):

Dự kiến đấu giá vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 02 năm 2023 (Thứ năm). Tại hội trường UBND phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 1. Thời gian địa điểm trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá:

Trong giờ hành chính trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, tại  trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên; Địa chỉ: Số nhà 24 đường Ngô Quyền- Phường Ngô Quyền- Thành phố Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên Số 24, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.ĐT: 02113861970/ 0912535999 / 0985545999/ 0362545999 / 0872535999/ 0838634888.Kính mời các cá nhân có nhu cầu đến xem tài sản, đăng ký và tham gia đấu giá.

 

*Nơi nhận:

- Cổng TT điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản;

- Công TTđiện tử tổng Cục thi hành án Bộ tư pháp;

- Báo PLVN  đưa tin ngày 30/01/2023 & ngày 02/02/2023;

- Truyền hình Vĩnh Phúc đưa tin;

- Chi cục THADS thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

- Ông Nguyeenx Ngọc Ninh;

- Niêm yết tại: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên;

 - Chi cục THADS,thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

- UBND phường Khai Quang;

. Nơi có tài sản ;

- Lưu VT,HS:                                                                                              

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VĨNH YÊN

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương

 

                                                                                 

                       

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

ĐC: Sn 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại/Fax: 02113.861 9770

DĐ: 0912 535 999 - 0985 545 999 - 0362 545 999 - 0872 535 999 - 0838 634 888